Održana tribina STRATEŠKO PLANIRANJE U RUDARSTVU

By Administrator on Thursday, June 16, 2011
Filled Under: Vesti

– STRUČNA TRIBINA –

Medija centar Bor, subota 11. jun 2011. god.

Uvodničar: dr Branislav Mihajlović,  naučni saradnik, dipl. inž. rud.

Stručnoj tribini je prisustvovalo dvadesetak članova Udruženja inženjera u rudarstvu, kao i gosti sa Tehničkog fakulteta iz Bora, Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru i RTB Bor.

U uvodnom izlaganju, koje je trajalo oko 45 minuta, dr Branislav Mihajlović  je izložio osnovne postulate Strateškog planiranja u rudarstvu, njegovu suštinu i značaj. Istaknuto je da je Strateško planiranje sastavni deo poslovne politike svih značajnijih rudarskih kompanija u svetu. Optimizacija tehnološkog postupka u datim uslovima, izbegavanje i smanjivanje uticaja rizika i neizvesnosti, uspešna egzistencija na tržištu uz maksimalnu realizaciju moguće vrednosti proizvoda na njemu su krajnji ciljevi strateškog planiranja u rudarstvu i vrhunski cilj svake rudarske kompanije, koja kroz takav strateški plan obezbeđuje garanciju svoje uspešne budućnosti. Takođe je istaknuta i ambicija da strateško planiranje zauzme svoje mesto u rudarskoj praksi Srbije, a naročito u RTB Bor.

Posle uvodnog izlaganja i kratke pauze učesnici tribine su uzeli učešće u raspravi. Naglašeno je interesovanje za mogućnosti primene strateškog planiranja u kompaniji RTB Bor, kao i za moguće prednosti koje bi iz toga proizašle. Takođe je izraženo interesovanje za položaj i dalje perspektive kompanije RTB Bor na svetskom tržištu bakra. U diskusiji je, takođe, rečeno da, prema svetskim kriterijumima ocene rizika u strateškom planiranju, sadašnja Strategija RTB-a Bor urađena je sa visokim stepenom rizika, što bi u realizaciji ove Strategije moglo da stvori određene probleme.

Nakon diskusije su definisani zaključci da treba učiniti napor da strateško planiranje nađe svoje mesto u poslovnoj politici RTB Bor, da Udruženje nastavi sa održavanjem ovakvih stručnih tribina, naročito vodeći računa da budu obuhvaćene teme koje su multidisciplinarne i koje mogu obezbediti učešće u diskusiji stručnjaka svih profila: rudara, geologa, metalurga, mašinaca i električara, ekonomista, pravnika i ekologa.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

*