MINIRANJE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA – Prof. Dr. Milenko Savić

By Administrator on Wednesday, November 22, 2017
Filled Under: Aktuelno

 

Prof. dr. Milenko Savić je svoju knjigu “Miniranje na površinskim kopovima” učinio dostupnom bez nadoknade svim zainteresovanim inženjerima. Knjigu možete skinuti na sledećem linku:

udruzenjeir.org/download/Miniranje%20na%20povrsinskim%20kopovima.pdf

ABSTRACT

Ključne reči: Miniranje, Eksplozivi, Sredstva za iniciranje, Miniranje na kopovima, Drobljenje
stena eksplozivom, Etažno miniranje

Knjiga „Miniranje na površinskim kopovima“ je knjiga koja značajno smanjuje raskorak
između literature na srpskom jeziku iz ove oblasti i teorije i prakse miniranja na
površinskim kopovima u svetu.

Knjiga obrađuje svu neophodnu materiju za primenu miniranja na kopovima, kao:
– Sredstva za miniranje: eksplozivi i sredstva za iniciranje sa njihovim
karakteristikama,
– Neophodnu teoriju za razumevanje procesa reakcije eksploziva: eksplozije i
njihovo dejstvo na okolnu stensku masu, teorije drobljenja i zakonitosti
drobljena stenske mase eksplozivom,
– Tehnologija miniranja na površinskim kopovima: proizvodno (primarno–
etažno) miniranje, obodno miniranje za obradu etažnih kontura, sekundarno
miniranje kod drobljenja i odsecanja blokova, izrade kanala i sl,
– Zaštita ljudi i objekata od nepoželjnih efekata miniranja.

Knjiga je objavljena u izdanju Instituta za bakar u Boru, 2000. godine, a ovde je dat korigovan tekst te knjige.