Strateško planiranje u rudarstvu

By Administrator on Sunday, June 5, 2011
Filled Under: Obaveštenja, Okrugli sto

Udruženje Inženjera u Rudarstvu organizuje javnu tribinu sa temom “Strateško planiranje u rudarstvu“. Tribina će biti održana 11. 06. 2011. godine u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 12h.

Dr Branislav Mihajlović, dipl. inž. rudarstva, održaće uvodno izlaganje, a zatim je predviđena diskusija na temu strateškog planiranja u rudarstvu. U diskusiji mogu uzeti učešće svi zainteresovani.

Godišnja skupština Udruženja

By Administrator on Wednesday, April 13, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Dana 23.03.2011. godine u Boru je održana redovna godišnja skupština Udruženja inženjera u rudarstvu. Na skupštini je razmatran sledeći dnevni red:
1. Izveštaj o radu Udruženja u 2010. godini
2. Plan rada za 2011. godinu
3. Prijem novih članova u Udruženje
4. Razno.

Uvodnu reč na otvaranju skupštine dao je predsedavajući Prof. Dr Lazar Kričak, a izveštaj o dosadašnjem radu Udruženja podneo je Predsednik upravnog odbora Udruženja, Dr Stojan Mitrović. Dosadašnji rad Udruženja je ocenjen kao zadovoljavajući, imajući u vidu da je Udruženje praktično bilo na početku formiranja. Pored početnih poteškoća u radu, održan je jedan Okrugli sto, počeo je sa radom sajt Udruženja i objavljen jedan naučni rad na konferenciji MISKO 2010 u Beogradu.

Pod tačkom 2 dnevnog reda doneti su sledeći zaklučci:
1. Potrebno je formirati sekcije udruženja i to za sledeće oblasti:
– Geologija
– Podzemna
– Površinska
– Pms
– Metalurgija
– Ekologija;
2. Intezivirati rad na popularizaciji Udruženja kroz organizovanje tribina, okruglih stolova i učešće na stručnim skupovima.

U okviru taćke 3, na samoj sednici Skupštine u Udruženje je primljeno 8 novih članova različitih struka – inženjera geologije, rudarstva i metalurgije. Novi članovi su obavešteni o adresi sajta Udruženja i e-mail adresi (udruzenjeir@gmail.com).

U okviru tačke 4, skupština je usvojila odluku UO Udruženja o visini godišnje članarine za 2011. godinu. Članarina u iznosu od 1000 dinara se uplaćuje na račun Udruženja: AIK BANKA 105 – 0000000074117- 02, do 01.07.2011. godine. Takođe, zaključeno je da je potrebno iznajmiti odgovarajuću prostoriju za rad Udruženja.

Sveukupni zaključak skupštine je da je potrebno intezivirati rad na afirmaciji rudarstva u javnosti i stučnim krugovima.

Potencijalnost proizvodnje bakra

By admin on Monday, June 7, 2010
Filled Under: Obaveštenja, Okrugli sto

Udruženje inženjera u Rudarstvu, u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju iz Bora, Tehničkim fakultetom u Boru i Rudarsko-Geološkim fakultetom u Beogradu, organizuje Okrugli sto sa temom:

POTENCIJALNOST PROIZVODNJE BAKRA U BORSKOJ METALOGENETSKOJ ZONI

Okrugli sto će se održati 19. 06. 2010. godine, sa početkom u 12 časova, na Tehničkom fakultetu u Boru (svečana sala).

U okviru navedene teme za okrugli sto biće razmatrane sledeće oblasti:

Geologija

1. Geološke rezerve;
2. Pravci daljih istraživanja.

Podzemna eksploatacija

1. Odvodnjavanje površinskog kopa u Boru i sanacija objekata i postrojenja u Jami;
2. Proizvodnja u tekućem zahvatu;
3. Izgradnja i uvođenje u eksploataciju rudnika Borska Reka.

Površinska eksploatacija

1. Pravci daljeg razvoja površinske eksploatacije:

• Veliki Krivelj
• Cerovo
• Majdanpek;

2. Postojeći kapaciteti u rudnicima, imajući u vidu stanje opreme;

3. Razvoj površinske eksploatacije u narednom periodu.

Prerada mineralnih sirovina

1. Stanje i kapaciteti pogona pripreme ( Veliki Krivelj, Bor, Majdanpek);
2. Dinamika proizvodnje;
3. Investicije i dinamika investiranja;
4. Nove tehnologije odlaganja flotacijske jalovine;
5. Usklađenost proizvodnje koncentrata i rada nove topionice u Boru.