O nama

Udruženje inženjera u rudarstvu je nezavisno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno, stručno-naučno, interesno, profesionalno, vanstranačko udruženje koje okuplja inženjere rudarstva, inženjere geologije i inženjere drugih tehničkih nauka čije je profesionalno delovanje vezano za rudarstvo.

Ciljevi Udruženja inženjera u rudarstvu su:

• okupljanje i organizovanje inženjera radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u struci i zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u razvoju rudarstva;
• razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera;
• poboljšavanje staleškog interesa, ugleda i zaštite članova udruženja kao i pružanje pomoći svojim članovima;
• razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa drugim strukovnim organizacijama i udruženjima u interesu svojih članova;
• pružanje pomoći inženjerima u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja;
• praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije u rudarstvu i ukazivanje na tokove zbivanja i promene u ovoj oblasti i davanje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rešenjima u razvoju rudarstva u Republici Srbiji;
• negovanje i razvijanje etike inženjerskog poziva, ljudskih prava i sloboda;
• podsticanje, organizovanje naučno – stručnih skupova, izdavanje naučnih i stručnih radova i drugih publikacija od interesa za razvoj rudarstva u Republici Srbiji;
• razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim za razvoj rudarstva, u Republici Srbiji;
• podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje čovekove okoline i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije;
• saradnja sa odgovarajućim stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa.
Udruženje inženjera u rudarstvu u svom radu je nezavisno, a odluke koje donosi su javne.

Udruženje inženjera u rudarstvu ima sledeće organe:

– Skupštinu udruženja,
– Upravni odbor,
– Nadzorni odbor i
– Sud časti.
Sedište Udruženja je u Boru.

Be Sociable, Share!