SAPOŠTENJE ZA JAVNOST

By Administrator on Thursday, June 30, 2011
Filled Under: Vesti

Bor, 30.06.2011. godine

Udruženje inženjera u rudarstvu je i u 2011. godini nastavilo sa svojim aktivnim radom.

Dana 23. 03. 2011. godine održana je redovna godišnja skupština udruženja gde se razmatran rad u 2010. godini, usvojen plan za 2011. godinu i upriličen svečani prijem novih članova.

Dana 18.05.2011. godine u prostorijama Udruženja u rudarstvu povodom godišnjice rada priređen je svečani koktel za članove udruženja, prijatelje i goste iz Bora i cele Srbije. Tom prilikom širi auditorijum se upoznao sa planovima daljeg rada udružernja, pogotovo u sferi daljeg povezivanja sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu, razmeni iskustava sa njima i dogovora o mogućnosti zajedničkog rada.

Dana 11.06.2011. godine u prostorijama Medija centar Bor u organizaciji Udruženja inženjera u rudarstvu održana je STRUČNA TRIBINA sa temom STRATEŠKO PLANIRANJE U RUDARSTVU čiji je uvodničar bio Dr. Branislav Mihajlović, dipl. inž. rud. Nakon uvodnog izlaganja i stručne rasprave doneseni su zaključci da se u kompaniji RTB Bor na strateško planiranje mora obratiti posebna pažnja.

Udruženje inženjera u rudarstvu će i tokom leta nastaviti sa akivnostima putem javnih tribina na teme vezane za rudarstvo. U okviru tih aktivnosti planira se održavanje druge po redu javne tribine na temu razvoja površinske eksploatacije rude, gde se očekuje učešće i diskusija većeg broja stručnjaka iz svih oblasti vezanih za rudarstvo.

Održana tribina STRATEŠKO PLANIRANJE U RUDARSTVU

By Administrator on Thursday, June 16, 2011
Filled Under: Vesti

– STRUČNA TRIBINA –

Medija centar Bor, subota 11. jun 2011. god.

Uvodničar: dr Branislav Mihajlović,  naučni saradnik, dipl. inž. rud.

Stručnoj tribini je prisustvovalo dvadesetak članova Udruženja inženjera u rudarstvu, kao i gosti sa Tehničkog fakulteta iz Bora, Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru i RTB Bor.

U uvodnom izlaganju, koje je trajalo oko 45 minuta, dr Branislav Mihajlović  je izložio osnovne postulate Strateškog planiranja u rudarstvu, njegovu suštinu i značaj. Istaknuto je da je Strateško planiranje sastavni deo poslovne politike svih značajnijih rudarskih kompanija u svetu. Optimizacija tehnološkog postupka u datim uslovima, izbegavanje i smanjivanje uticaja rizika i neizvesnosti, uspešna egzistencija na tržištu uz maksimalnu realizaciju moguće vrednosti proizvoda na njemu su krajnji ciljevi strateškog planiranja u rudarstvu i vrhunski cilj svake rudarske kompanije, koja kroz takav strateški plan obezbeđuje garanciju svoje uspešne budućnosti. Takođe je istaknuta i ambicija da strateško planiranje zauzme svoje mesto u rudarskoj praksi Srbije, a naročito u RTB Bor.

Posle uvodnog izlaganja i kratke pauze učesnici tribine su uzeli učešće u raspravi. Naglašeno je interesovanje za mogućnosti primene strateškog planiranja u kompaniji RTB Bor, kao i za moguće prednosti koje bi iz toga proizašle. Takođe je izraženo interesovanje za položaj i dalje perspektive kompanije RTB Bor na svetskom tržištu bakra. U diskusiji je, takođe, rečeno da, prema svetskim kriterijumima ocene rizika u strateškom planiranju, sadašnja Strategija RTB-a Bor urađena je sa visokim stepenom rizika, što bi u realizaciji ove Strategije moglo da stvori određene probleme.

Nakon diskusije su definisani zaključci da treba učiniti napor da strateško planiranje nađe svoje mesto u poslovnoj politici RTB Bor, da Udruženje nastavi sa održavanjem ovakvih stručnih tribina, naročito vodeći računa da budu obuhvaćene teme koje su multidisciplinarne i koje mogu obezbediti učešće u diskusiji stručnjaka svih profila: rudara, geologa, metalurga, mašinaca i električara, ekonomista, pravnika i ekologa.

Strateško planiranje u rudarstvu

By Administrator on Sunday, June 5, 2011
Filled Under: Obaveštenja, Okrugli sto

Udruženje Inženjera u Rudarstvu organizuje javnu tribinu sa temom “Strateško planiranje u rudarstvu“. Tribina će biti održana 11. 06. 2011. godine u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 12h.

Dr Branislav Mihajlović, dipl. inž. rudarstva, održaće uvodno izlaganje, a zatim je predviđena diskusija na temu strateškog planiranja u rudarstvu. U diskusiji mogu uzeti učešće svi zainteresovani.